ម្ចាស់​មេដាយមាស​កីឡា​អាស៊ី ប្រកាស​រក​មេដាយមាស​បន្ថែមទៀត ជូន​កម្ពុជា​ – CEN