​កំពូល​ព្យុះសង្ឃរា​នៅ​ជប៉ុន​បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​និង​របួស ២០០​នាក់ ហើយ​មនុស្ស ៥.០០០​នាក់ ជាប់គាំង​នៅ​ព្រលានយន្តហោះ​ – CEN