កាកបាទ​ក្រហម ខេត្ត​ស្វាយរៀង យក​អំណោយ ជូន​ស្ត្រី​បីកូន ប៉ង​រត់​ចូល​ឡាន ដើម្បី​សម្លាប់ខ្លួន ខឹង​ប្តី​មិន​ចូល​ផ្ទះ​ – CEN