អាមេរិក​៖ យន្ដហោះ​ដឹក​មនុស្ស​រាប់សិប​នាក់​ដែលមាន​ជំងឺ ចុះចត​នៅ New York – CEN