​ស្នងការ​ខេត្ត​កំពង់ចាម បញ្ជា​មន្ដ្រី​នគរបាល​ប៉ុស្ដិ៍​រដ្ឋបាល ត្រូវ​បម្រើ​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​ – CEN