ប្រតិភូ​ចិន​ចាកចោល​អង្គប្រជុំ​កំពូល ព្រោះតែ​ខឹង​មិនបាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​មុនគេ​ – CEN