គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​៥ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ ស្លាប់​២​នាក់ របួស​១៧​នាក់​ – CEN