​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​គ្រឿងញៀន និង​ការពង្រឹង​ការអនុវត្ត​យុទ្ធនាការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ខុស​ច្បាប់​លើ​ក​ទី​៣ – CEN