ទូរទស្សន៍​រុស្ស៊ី​ចាប់ផ្តើម​កម្មវិធី​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​អំពី Putin (មានវីដេអូ) – CEN