កំហឹង​ស្ត្រី​ជា​ម្តាយ! ចាប់ចង​និង​វាយ​បុរស​ម្នាក់​ឡើងទក់សាច់ បន្ទាប់​ចោទ​រំលោភ​កូនស្រី​ខ្លួន​អាយុ​១៣​ឆ្នាំ (​វីដេអូ​) – CEN