កូនប្រុស​វ័យ ១៣​ឆ្នាំ ខូច​លែង​ប្រដៅ​បាន ទាល់តែ​ម៉ែឪ​យកទៅ​ផ្ញើរ​ក្នុង​… គុក​១​ថ្ងៃ អ្វីៗ​ប្រែប្រួល​ស្រឡះ​នឹកស្មាន​មិន​ដល់​ – CEN