ឈឺក្បាល​! ផឹកស៊ី ជក់បារី បញ្ចេញ​ច​រឹក​បែប​មនុស្ស​បាត​សង្គម លេប​ខាយ​ឡើង​កប់ៗ​ដាក់​ហ្វេ​នៗ​នៅលើ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក ឥត​ខ្វល់​ការរិះគន់ (​វីដេអូ​) – CEN