​ព្រោះ​តែ​ដូច “​ឧក្រិដ្ឋជន​” បេះ​បិទ បណ្តាល​ឲ្យ​ជាប់គុក​អស់​… ១៧​ឆ្នាំ​ – CEN