មាន​ប៉ុន្មាន​នាក់​ទៅ ម្តាយចុង​ចិត្ត​អប្រិយ​បែបនេះ​! ឲ្យ​ពួក​ជន​អន្ធពាល​រំលោភ និង​សម្លាប់​កូនស្រី​ប្តី​ក្រោយ​អាយុ ៩ ឆ្នាំ ព្រោះតែ​… (វីដេអូ) – CEN