សម្តេច​តេ​ជោ ៖ បក្សប្រឆាំង​ថា​បក្ស​កាន់អំណាច​កំពុង​បែកបាក់ ប៉ុន្តែ​ខ្លួនឯង​កំពុង​រលាយ​និង​រត់ចោលស្រុក​ – CEN