អាង​ជា​ប៉ូលិស​យក​ខ្នោះ វាយ​ដៃ​សង្សារ ព្រោះ​កុំ​ឲ្យ​នាង​ចេញទៅ ចុង​ក្រោយ​ប្រហែលជា​ត្រូវ​វាយខ្នោះ​ម្តង​វិញ​ហើយ​ (វីដេអូ) – CEN