លោក​អ្នក​ដែល​ស្គាល់​ក្រូចថ្លុង ផ្លែ​ក្រហម​ដែរឬទេ​? – CEN