បារាំង​ប្រកាសថា​ត្រៀមខ្លួន​ជាស្រេច​ដើម្បី​ទម្លាក់​គ្រាប់បែក​នៅ​Syria – CEN