ជប៉ុន​ពិតជា​កម្សត់ ខណៈពេល​ពលរដ្ឋ​ត្រូវ​តម្រៀបជួរ​គ្នា​រង់ចាំ​សាក​ថ្មទូរស័ព្ទ​ក្រោយ​ការរញ្ជួយ​ដី​ – CEN