គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​៧ កញ្ញា ស្លាប់​៦​នាក់ របួស​៨​នាក់​ – CEN