​គ​.​ជ​.​ប សន្យា​កែលម្អ​ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ខាងមុខ​ – CEN