បុរស​ម្នាក់​ផឹកស្រា​ស្រវឹង ចុះ​មុជទឹក​មើល​មង ចំ​អន្លង់​ជ្រៅ បណ្តាល​ឱ្យ​លង់​ស្លាប់​ – CEN