កក្រើក​វៀតណាម​៖ បណ្ដាញ​ជួញដូរ​ផ្លូវភេទ​របស់​បវរកញ្ញា​រង MC លក់ខ្លួន​ក្នុងតម្លៃ​រាប់ពាន់ ម៉ឺន​ដុល្លារ​ – CEN