ពី​កំពូល​ក្មេង​ពាល​សាង​តែ​អំពើ​បាប ឥឡូវនេះ ក្លាយជា​​ថៅកែ​ហាង​គុយទាវដ៏គំរូ តាមរយៈ​ការ​​​ផ្តល់​អាហារ​​​ហ្វ្រី​​ដល់​​ជនទីទាល់ក្រ ​គួរ​ឲ្យ​កោតសរសើរ​ – CEN