ឫស្សី​១០​ដើម​បុក​ទម្លុះ​ខ្លួនប្រាណ  តែ​នៅមាន​ជីវិត​ពុំគួរ​ឱ្យ​ជឿ​ – CEN