អាហារ​ថ្មី​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូងៈ​«​ថ្លើម​គោ​ឆៅ​»​អ្នកខ្លះ​ហ៊ាន អ្នកខ្លះ​ទៀត​ភ័យ​ខ្លាច​ – CEN