បុព្វហេតុ​របស់​ហ្វា​ន ពាន​ពាន ត្រូវ​បញ្ចប់ ព្រោះតែ​គេចពន្ធ​(មានវីដេអូ) – CEN