ឪពុក​និង​កូន ភិន ដា​លី​ស ចេញទៅ​ក្រៅប្រទេស​ស្របពេល​គ្នា​ – CEN