ពលរដ្ឋ​និង​សកម្មជន​បក្សប្រឆាំង ខក​បំណង មិនបាន​ជួប​មុខ​លោក កឹម សុខា – CEN