ផ្ទះសំណាក់​លេខ​(8) នៅ​ជាប់​របង​មន្ទីរ​ទំនាក់ទំនង​រដ្ខសភា ព្រឹទ្ធសភា និង​អធិការកិច្ច​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ របស់​ជនជាតិ​ចិន បង្ក​សំឡេង​រំខាន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជិតខាង​ – CEN