យាន​អវកាស​ស្រាវជ្រាវ​របស់ NASA ថត​បាន​សំឡេង​មនុស្ស​ភព​ដទៃ “​ជជែក​គ្នា​”? (វីដេអូ) – CEN