សារ​ចូលរួម​អបអរសាទរ​របស់​សាកលវិទ្យាធិការ AUPP ទៅកាន់​សិស្សានុសិស្ស​ដែល​បាន​ប្រឡង​ជាប់​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ – CEN