កូរ៉េខាងជើង​អាច​បាន​រើរុះ​រោងចក្រ​ដំឡើង​កាំជ្រួច​អន្តរទ្វីប​(ICBM) – CEN