សម្តេច​តេជោ ជួប​ជាមួយ​ប្រធាន​និង​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន និង​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​កុម្ម​នីស្ត​ចិន​ – CEN