ជា​មនុស្ស​ស្រី អ្នកណា​ពុំ​ចង់​ស្អាត ប៉ុន្តែ​មុន​កែ​សម្រស់​ត្រូវ​ពិចារណា កុំ​យក​ជីវិត​ទៅ​ផ្សងព្រេង​ឲ្យ​សោះ​! – CEN