រុស្ស៊ី​-ជប៉ុន អនុម័ត​កិ​ច្ចសហការ​លើ​គម្រោងការណ៍​សេដ្ឋកិច្ច​រួម​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ជម្លោះ​នៅ​ប្រជុំ​កោះ Kuril​ រវាង​ប្រទេស​ទាង​ពីរ​ – CEN