បើក​ច្រក​ទ្វារ​ព្រំដែន​ខេត្ត​ក្រចេះ​-​ខេត្ត​ប៊ិញ​ភឿក – CEN