ក្រោយ​សម្រាលកូន​រួច ស្ត្រី​ជា​ម្តាយ​អាចអនុវត្ត​វិធី​ទាំងនេះ ដើម្បី​បំបាត់​សង្វា​រ​ – CEN