ពិតជា​កំពូល​អ្នក​ផាត់មុខ​មែន​! ចង់​ផាត់មុខ​ឲ្យ​ដូ​ចនរណា​ម្នាក់​ក៏​បាន​ដែរ​ (វីដេអូ) – CEN