គួរ​​ឲ្យ​អាសូរ​! នារី​ម្នាក់​ចែករំលែក​ភស្តុតាង​​​ដ៏​ឈឺចាប់​​​របស់ខ្លួន​លើ​បណ្តាញ​សង្គម បន្ទាប់​រង​ការប៉ុនប៉ង​រំលោភ​ដោយ​បុគ្គលិក​សណ្ឋាគារ​ – CEN