ស្ត្រី​ម្នាក់​ស្លាប់​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ បន្ទាប់​ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​ធ្ងន់ ដោយសារ​ប្តី​បង្ខំ​ឲ្យ​រំលូតកូន​ចេញ​៤​ដង​ក្នុង​១​ឆ្នាំ ព្រោះ​ទារក​សុទ្ធតែ​ស្រី – CEN