ស្ថាប័ន​ត្រួតពិនិត្យ​គ្រឿងញៀន​កម្ពុជា និង​អាស៊ាន រួមគ្នា ទប់ស្កាត់​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន តាម​ច្រក​អាកាស​យាន្តដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ – CEN