​ស្ត្រី​ជា​ម្តាយ​ស្ទើ​លោះ​ព្រលឹង ពេល​កំពុង​ដើរ ស្រាប់តែ​កូនស្រី​តូច​របស់​គាត់​ឱនក្បាល​សំឡឹង​ចុះ​ពី​មាត់​លូ ហើយ​និយាយ​ថា “​សួរ​ស្តីៗ​” (វីដេអូ) – CEN