ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte សង្ស័យថា​មាន​ឧបាយកល​នយោបាយ​ប៉ង​ផ្ដួលរំលំ​លោក​ – CEN