សាហាវ​មែន កាត់​ក្បាល​ប្រពន្ធ រួច​យួរ​ទៅ​សារភាព​នៅ​ប៉ុស្ដិ៍​ប៉ូលិស​ – CEN