របរ​ថ្មី​ចម្លែក​៖ ចម្លាក់​រូប​លើ​ដើមឈើ​ដែលមាន​ជីវិត អាច​រកចំណូលបាន​យ៉ាង​ក្រាស់ក្រែល​(មានវីដេអូ) – CEN