បើ​គិត​ថា​ជីវិត​អ្នក​លំបាក ហើយ​អស់សង្ឃឹម ចូរ​ក្រឡេកមើល​ជីវិត​របស់​បុរស​ម្នាក់​នេះ​ (វីដេអូ) – CEN