ឃាតករ​និង​អតីត​នគរបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ រហស្សនាម យមរាជ អង្គរក្ស​លោក​ហេង ពៅ ឈឺ​ស្លាប់ ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ – CEN