ស៊ី​រី​៖ ការវាយប្រហារ​តាម​ដែនអាកាស​របស់​រុស្សី បានសម្លាប់​ជន​ស៊ីវិល​ជាង ៥០​នាក់​ – CEN