​រដ្ឋបាល​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ឃាត់​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​ចំនួន​២៤​គ្រឿង យកទៅ​រក្សាទុក​១០​ថ្ងៃ ជា​ការពិន័យ​ – CEN